28. maj 2020: Kort varigt lukket for vandet på Birkevænget til Hovmosevej

Der har d. 28. maj 2020 været lukke for vandet kort varigt fra Birkevænget til Hovmosevej. Der skulle skiftes en stophane på Hovmosevej og i den forbindelse er der sprunget en samling mellem to vandledninger. For at udbedre det pludselige opstået brud har vi været nødt til at lukke for vandet. Problemet er fikset. Vi beklager ulejligheden!

23.april 2020: Normal vandforsyning - men ingen havevanding!

Torsdag d. 23. april: Alle skulle have vand med normalt tryk i hanen igen. Vi arbejder på at kunne levere det vand I efterspørger, men det kræver ombygning og nødforbindelse.  Det klarer vi ikke på kort tid. Derfor henstiller vi til, at alle dropper havevandingen og generelt bruge vand med omtanke. Tak!

Onsdag d. 22. april: NØDVANDFORSYNING VED FORSAMLINGSHUSET!

Her til morgen er der sat en palletank på 1000 liter op på forsamlingshusets p-plads. Det er fortrinsvis til vores følsomme forbrugere, nemlig vuggestuen, børnehaven, skolen mv. Men dem der iøvrigt mangler vand kan altså hente vand der. Der er tale om vand af drikkevandskvalitet. 

Adskille fagfolk er hidkaldt  og kommer i dag for at hjælpe os med at optimere produktionen af vand.

21. april:

Rigtig mange er hjemme og vi oplever, at der er et merforbrug der udfordre os. Vi indvinder og producerer så meget vi overhovedet kan! Men ak, vi kan ikke følge med. Derfor vil i til tider opleve, at der er lavere tryk end normalt. Vi kunne også løbe helt tør, vente to timer, lever i en halv time, løbe tør osv. I stedet vælger vi at levere vand med lavere tryk. Enkelte højereliggende huse vil måske opleve ikke at få vand.

Det er selvfølgelig ikke en holdbar situation. I bestyrelsen arbejder vi på højtryk på en nødforbindelse, så sådanne situationer ikke opstår i fremtiden. Men en nødforbindelse bliver ikke bygget på en dag! Det tager tid og derfor beder vi om forståelse for de situationer med lavere tryk eller helt mangel på vand i nogle timer. 

Vi henstiller derfor til at I bruge vand med omtanke. 

I skal vide, at vi står med et gammel vandværk. Betragt det som et håndværkertilbud, der så at sige "kører på pumperne". Bestyrelsen arbejder intenst på at rette op herpå og for at sikre at alle gadevængere får vand med normalt tryk og uden udsving.

Bestyrelsen finder det mindst lige så frustrerende som alle jer forbrugere derude. 

Tak for jeres tålmodighed - vi gør hvad vi kan, med det vi har og som sagt arbejder vi intenst på forbedringer! 

Fund af pesticidet DMS i vandboring

Der er d. 27. sep. 2019 konstateret pesticidet DMS i vandboringen ved Gadeledsvej. Der er konstateret 0,18 μg/l i boringen og grænseværdien ude på ledningsnettet er på 0,1 μg/l. Der er ikke fundet DMS i vandværkets anden boringen beliggende i skoven. Det skal som det første slås fast, at der ikke er konstateret en overskridelse af DMS ude hos forbrugerne.

Samme dag som vi konstaterede DMS i boringen lukkede vi for indvindingen fra denne boring. Efter aftale med kommunen indvinder vi nu 25 % fra boringen hvor der er fund af DMS og 75 % fra boringen i skoven, hvor der ikke er fund af DMS. Det gør vi for at vi sikre os, at vi holder os under grænseværdien ude hos forbrugerne.

Hvad er DMS (N, N –Dimethylsulfamid)?

DMS stammer fra svampebekæmpende midler, der bl.a. har været anvendt ved frugt- og planteavl og i træbeskyttelse i udendørsmaling. Det blev forbudt som svampebekæmpelsesmidlet i 2007.

Miljøstyrelsens vurdering
Miljøstyrelsen vurderer, at indtag af drikkevand indeholdende DMS i de koncentrationer, der er fundet i drikkevandsprøver i Danmark på niveau eller over det niveau der er fundet i Gadevang, ikke udgør en sundhedsmæssig risiko.

Ingen pesticider i vores drikkevand, tak!

Grænseværdien på 0,1 μg/l er sat ud fra, hvad der var muligt at måle den gang grænseværdier for pesticider i drikkevand blev indført. Dette ud fra en betragtning om, at man ikke vil have pesticider i drikkevandet. Og vi vil selvfølgelig ikke have pesticider i vores drikkevand i Gadevang. Derfor opfordrer vi alle forbruger til at droppe brug af pesticider i haver.

Spørgsmål?
Indenfor de kommende uger får vi resultatet af endnu en prøve af boringen. Følg med her på siden.  
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Christina Larsson fra bestyrelsen på tlf. 28964504 eller e-mail christinalarssondk@gmail.com
Spørgsmål til Hillerød Kommune - tlf.  72320000.