Skip to main content


Takstblad for 2024 er lagt i menuen

Hillerød Kommune har den 22/12 2023 godkendt takstbladet for 2024. Det nye takstblad findes under menupunktet ‘Om vandværket’.

Gode nyheder og praktiske oplysninger

Bestyrelsen for Gadevang Vandværk vil gerne dele lidt info om vores fælles vandværk.
Arbejdet med at skifte vandledningen på Gadevangsvej nu i fuld gang, hvilket de
fleste nok har opdaget. Udover at den gamle ledning var – ja, gammel – så er det nødvendigt for at
udnytte nødforbindelsen til Hillerød Forsyning. Arbejdet forventes at vare året ud. Der er dog
store udfordringer med at finde stikledninger, stophaner og jordledninger.
Vandværkerne i Hillerød undersøgt drikkevandet for en række kemikalier –
blandt andet de meget omtalte PFAS-stoffer. Og den glædelige melding er, at der ikke er fundet
indhold over grænseværdierne for de stoffer, vandværkerne skal måle for som en del af det
obligatoriske kontrolprogram. Dette gælder også for de seneste kontrolprøver af vores vand, som
også ser fine ud.
Gadevang Vandværk har fastprisaftale på el, der løber frem til udgangen af 2023.
Vi bliver derfor ikke så påvirket af den for tiden høje elpris.
Hillerød Kommune har pålagt os at revidere vores beredskabsplan for Gadevang
Vandværk. Det er muligheden for strømsvigt der er i fokus. Vi er ved at se hvilke muligheder der er
for at undgå, at vi evt. mangler vand i perioder, men det er en vanskelig opgave. Bestyrelsen vil
vende tilbage med flere oplysninger, når vi har en opdateret beredskabsplan.

De bedste hilsner
Bestyrelsen

Ændring af afregningsgrundlag for fast afgift fra januar 2023

Gadevang Vandværk har i mange år faktureret den faste årlige afgift på baggrund af målerenheder, dvs. at selvom der var flere lejemål i en bygning, blev der kun faktureret for den hovedmåler som vi har registreret. Gadevang Vandværk vil fra 1. januar 2023 overgå til at fakturere pr. boligenhed. For de fleste andelshavere vil dette ikke have nogen betydning, da der kun er en boligenhed på deres matrikel.

Vi har sendt særskilt mail til de andelshavere som vi mener dette berører.

Opdateret procedure omkring utætte private jordledninger

I forbindelse med at vi i den kommende tid igangsætter ledningsrenovering af Gadevangsvej, har vi i bestyrelsen ønsket at præcisere hvordan I som andelshavere skal forholde jer, såfremt det konstateres at den nuværende vandledning på jeres matrikel er utæt.  Vi har derfor under menupunktet ‘Om  vandværket’ indsat to dokumenter, der beskriver hvordan det vil blive håndteret, såfremt det konstateres at den nuværende vandledning på jeres matrikel – den såkaldte jordledning – er utæt, og skal repareres/udskiftes.

Nyt regulativ for de forbrugerejede vandværker

Hillerød Kommune har godkendt et nyt regulativ for de 15 almene, forbrugerejede vandværker i Hillerød Kommune. Regulativet træder i kraft den 1. oktober 2022. Regulativet beskriver rettigheder og pligter for forbrugerne og Gadevang Vandværk.

Regulativet kan ses på Hillerød Kommunens hjemmeside:

https://www.hillerod.dk/media/4n1hdbpq/regulativ-for-almene-forbrugerejede-vandforsyninger-i-hiller%C3%B8d-kommune.pdf

Materiale fra generalforsamling er nu tilgængeligt

Beretning, referat og årsregnskab for 2021 er nu lagt ud under de relevante menupunkter.

Desuden er bestyrelsesoversigt opdateret

Vandkvalitet og målerkort
Kære gadevænger
Vandkvalitet
Vi kan meddele at vores vandkvalitet stadig er rigtig god 🙂
Vi får jævnligt taget prøver af vores vand, for at sikre at det lever op til myndighedernes kvalitetskrav
I medierne har der den seneste tid været skrevet en del om stofferne, der går under betegnelsen PFAS, og som lige nu er meget i fokus. Du kan læse mere om dem her, også hvor de kommer fra:
Vandværket har derfor fået taget ekstra vandprøver til analyse af netop disse stoffer for at sikre os, at det ikke er i det vand, vi drikker her i Gadevang. Resultaterne har vi netop modtaget, og det viser, at vi heldigvis ikke har det i drikkevandet fra Gadevang Vandværk.
Målerkort
I den kommende uge omdeles målerkort til aflæsning den 31/12-21. HUSK AT TJEKKE JERES POSTKASSE!
I har i år mulighed for at indmelde resultatet via telefon eller internet.
Mange hilsner
Gadevang Vandværk

Hillerød Forsyning står for driften af vandværket og ledningsnettet

Vandværkspasser Keld er gået på pension og bestyrelsen har pr. 1. juli 2020 indgået en aftale med Hillerød Forsyning om drift af vandværk og ledningsnettet.

Spørgsmål vedr. takster og lignende bedes rettes til bestyrelsen. Ved brud, mangel på vand og lignende bedes Hillerød Forsyning kontaktes. Ring til kundecenteret på 48231000.