Velkommen til Gadevang Vandværks hjemmeside

Du vil her finde praktiske informationer om vandværket og kontaktoplysninger på bestyrelse og driftsansvarlige.

Siden vil løbende blive opdateret og hvis du vil orienteres når dette sker, så tilmeld dig nederst på denne side.

Kortvarig lukket for vandet fredag d. 27. marts 2020

Vi har kortvarig lukket for vandet omkring middagstid, fredag d. 27. marts 2020. Dette skyldes arbejde på vandledning ved Kejserbakken. 

Tak for jeres forståelse!

Situationen 2. juledag og nytårsaften 2019

2. juledag og nytårsaften kunne vi desværre ikke levere vand i nogle timer. Det beklager vi rigtig meget!!

Årsagen var et fejl i et system vi for nyligt har fået etableret. Systemet styrer, hvor meget vand vi indvinder fra vores to boringer. Vi døjede også med problemer med meget okker i vandet, hvor en umpe satte ud. Dette kombineret med et stort vandforbrug i juledagene gjorde, at vi ikke kunne følge med på efterspørgselen af vand. 

Vi har sat alt ind på at få løst udfordringerne, så vi ikke står i den situation igen, hvor vi ikke kan levere vand. 

Til alle jer, der ringer for at fortælle os, at der ikke er vand. Vi ved det! Vores vandværkspasser får en alarm. Vi får mange opkald og kan ikke altid besvare dem alle. I kan altid holde jer orienteret her på hjemmesiden og på facebook på Mere Gadevang.  

Tak for jeres forståelse og gode måde at tage det på!

Husk at aflæse vandforbrug - fristen er d. 8. januar!

I har alle modtaget et aflæsningskort til aflæsning af vandforbrug. Aflæsning af vandforbrug skulle være sket d. 31. dec. og aflæsningskortet returneret senest 8 dage efter. Husk det nu - ellers forbeholder vi os retten til at opkræve et rykkergebyr. 

Tak! 

 

Fund af pesticidet DMS i vandboring

Der er d. 27. sep. 2019 konstateret pesticidet DMS i vandboringen ved Gadeledsvej. Der er konstateret 0,18 μg/l i boringen og grænseværdien ude på ledningsnettet er på 0,1 μg/l. Der er ikke fundet DMS i vandværkets anden boringen beliggende i skoven. Det skal som det første slås fast, at der ikke er konstateret en overskridelse af DMS ude hos forbrugerne.

Samme dag som vi konstaterede DMS i boringen lukkede vi for indvindingen fra denne boring. Efter aftale med kommunen indvinder vi nu 25 % fra boringen hvor der er fund af DMS og 75 % fra boringen i skoven, hvor der ikke er fund af DMS. Det gør vi for at vi sikre os, at vi holder os under grænseværdien ude hos forbrugerne.

Hvad er DMS (N, N –Dimethylsulfamid)?

DMS stammer fra svampebekæmpende midler, der bl.a. har været anvendt ved frugt- og planteavl og i træbeskyttelse i udendørsmaling. Det blev forbudt som svampebekæmpelsesmidlet i 2007.

Miljøstyrelsens vurdering
Miljøstyrelsen vurderer, at indtag af drikkevand indeholdende DMS i de koncentrationer, der er fundet i drikkevandsprøver i Danmark på niveau eller over det niveau der er fundet i Gadevang, ikke udgør en sundhedsmæssig risiko.

Ingen pesticider i vores drikkevand, tak!

Grænseværdien på 0,1 μg/l er sat ud fra, hvad der var muligt at måle den gang grænseværdier for pesticider i drikkevand blev indført. Dette ud fra en betragtning om, at man ikke vil have pesticider i drikkevandet. Og vi vil selvfølgelig ikke have pesticider i vores drikkevand i Gadevang. Derfor opfordrer vi alle forbruger til at droppe brug af pesticider i haver.

Spørgsmål?
Indenfor de kommende uger får vi resultatet af endnu en prøve af boringen. Følg med her på siden.  
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Christina Larsson fra bestyrelsen på tlf. 28964504 eller e-mail christinalarssondk@gmail.com
Spørgsmål til Hillerød Kommune - tlf.  72320000.

Formanden er stoppet

Formanden har valgt at stoppe pr. 5. aug. 2019. Spørgsmål vedr. vandet og vandværket bedes rettet til et af de øvrige medlemmer af bestyrelsen. Se kontaktinformationer under "Bestyrelse".

På næste generalforsamling vil der blive valgt en ny formand for bestyrelsen. 

Lad vandetløbe når du kommer hjem fra ferie

Vi anbefaler, at du lader vandet løbe ca. 5 minutter før brug, når du vender hjem fra ferie. Derved får du skyllet bakterier ud der kan have blomstret op i stillestående vand i dine vandrør, mens du har været på ferie.

Ekstra opkrævning

Bemærk venligst, at der på årets aconto og årsopkrævning af vandafgifter mm. fremgår et beløb på kr. 1.000,- til en nødforsyningsforbindelse. Grunden er nærmere beskrevet i formandens beretning og referatet fra Generalforsamlingen.

Uklart vand

Vi har desværre haft problemer med at vandet i vinteren/foråret 2019 har været uklart. Årsagen skyldes, at vi har haft et større brud og ikke har kunne følge med i leveringen af vand. Det har betydet, at vi har ledt mere vand i gennem filtrene end vandværket er bygget til. Vandet er således ikke blevet filtreret i lige så lang tid som det plejer og ikke al jern er filtreret fra. Derfor har mange nok oplevet, at vandet været lidt uklart. Det er helt ufarligt at drikke vandet. Bruddet er fundet og problemet er løst.

Vi beklager mange gange og håber ikke, at det gentager sig!

Skulle du alligevel opleve at vandet er uklart, hører vi meget gerne fra dig! Kontakt da en fra bestyrelsen  eller driftspasser Keld på tlf. 5123 4892.

Nyhedsbrev udgår - følg i stedet med her på siden!

Da kun ganske få har tilmeldt sig at modtage nyhedsbreve, har bestyrelses besluttet at droppe nyhedsbrevet. Følg i stedet med her på siden, hvor vi orienterer om sidste nyt fra vandværket.