Skip to main content


Nyt takstblad er lagt i menuen

Hillerød Kommune har den 28/9 2023 godkendt det ekstraordinære anlægsbidrag der blev vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 2023. Det nye takstblad findes under menupunktet ‘Om vandværket’.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 21. september 2023

Gadevang Vandværks bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Gadevang Forsamlingshus, Gadevangsvej 145, torsdag den 21. september kl. 19.00 med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Opkrævning af ekstra anlægsbidrag på 1.500,- kr (+ moms) i 2023
  3. Eventuelt

Indkaldelsen har også været bragt i Hillerød Posten den 23. august 2023.

Afbrydelse af vandet den 30/3 mellem 9-13 – ændret til 15.15

I forbindelse med de sidste arbejder med det nye ledningsnet, er SHT desværre nød til at afbryde for vandet på Gadevangsvej og nærmeste stikveje + åbenbart omkring nederste del af Gribskovvænget i morgen torsdag den 30. marts fra kl. 9.00 – ca. 13.00
Vi skal igen beklage de gener det må give, men håber det er de sidste krampetrækninger på denne strækning.
I nødstilfælde kan der hentes vand fra hanen bag ved vandværket på Vandværksvej. Husk gerne egne beholdere.
Venlig hilsen
Gadevang Vandværk

Anderledes lugt og smag på vandet

SHT har nu (24/3-23) omlagt ledningsforbindelserne, således at forbrugere på Gadevangsvej og tilknyttede stikveje nu får leveret vand fra Hillerød Vand i stedet for fra Gadevang Vandværk. Dette for at at have et kontinuerligt flow i nødforbindelsen, som fortalt på generalforsamlingen i går aftes. Da vandet leveres gennem de nye rør, og fra en anden leverandør, kan det opleves, at vandet en periode lugter og smager lidt anderledes, men der er ikke nogen problemer med at anvende vandet.
Mange hilsner Gadevang Vandværk

Brud ved Gribskov Parkvej – 9/2-23

SHT der renoverer vores vandledning har ramt den gamle vandledning ved Gribskov Parkvej. De har derfor været nødt til at lukke for vandet fra T-krydset Gadeledsvej/Gadevangsvej. Det påvirker således alle forbrugere fra krydset og nordpå – Gadevang Huse/Gribskov Parkvej/Skovkæret mm.
SHT knokler på for at rette fejlen, men forventer først at den er rettet i aften.
Der kan i mellemtiden hentes vand på bagsiden af vandværket (Vandværksvej) – medbring gerne egne beholdere.
Vi skal meget beklage de gener dette må give.
Gadevang Vandværk

Gode nyheder og praktiske oplysninger

Bestyrelsen for Gadevang Vandværk vil gerne dele lidt info om vores fælles vandværk.
Arbejdet med at skifte vandledningen på Gadevangsvej nu i fuld gang, hvilket de
fleste nok har opdaget. Udover at den gamle ledning var – ja, gammel – så er det nødvendigt for at
udnytte nødforbindelsen til Hillerød Forsyning. Arbejdet forventes at vare året ud. Der er dog
store udfordringer med at finde stikledninger, stophaner og jordledninger.
Vandværkerne i Hillerød undersøgt drikkevandet for en række kemikalier –
blandt andet de meget omtalte PFAS-stoffer. Og den glædelige melding er, at der ikke er fundet
indhold over grænseværdierne for de stoffer, vandværkerne skal måle for som en del af det
obligatoriske kontrolprogram. Dette gælder også for de seneste kontrolprøver af vores vand, som
også ser fine ud.
Gadevang Vandværk har fastprisaftale på el, der løber frem til udgangen af 2023.
Vi bliver derfor ikke så påvirket af den for tiden høje elpris.
Hillerød Kommune har pålagt os at revidere vores beredskabsplan for Gadevang
Vandværk. Det er muligheden for strømsvigt der er i fokus. Vi er ved at se hvilke muligheder der er
for at undgå, at vi evt. mangler vand i perioder, men det er en vanskelig opgave. Bestyrelsen vil
vende tilbage med flere oplysninger, når vi har en opdateret beredskabsplan.

De bedste hilsner
Bestyrelsen

Ændring af afregningsgrundlag for fast afgift fra januar 2023

Gadevang Vandværk har i mange år faktureret den faste årlige afgift på baggrund af målerenheder, dvs. at selvom der var flere lejemål i en bygning, blev der kun faktureret for den hovedmåler som vi har registreret. Gadevang Vandværk vil fra 1. januar 2023 overgå til at fakturere pr. boligenhed. For de fleste andelshavere vil dette ikke have nogen betydning, da der kun er en boligenhed på deres matrikel.

Vi har sendt særskilt mail til de andelshavere som vi mener dette berører.

Opdateret procedure omkring utætte private jordledninger

I forbindelse med at vi i den kommende tid igangsætter ledningsrenovering af Gadevangsvej, har vi i bestyrelsen ønsket at præcisere hvordan I som andelshavere skal forholde jer, såfremt det konstateres at den nuværende vandledning på jeres matrikel er utæt.  Vi har derfor under menupunktet ‘Om  vandværket’ indsat to dokumenter, der beskriver hvordan det vil blive håndteret, såfremt det konstateres at den nuværende vandledning på jeres matrikel – den såkaldte jordledning – er utæt, og skal repareres/udskiftes.

Nyt regulativ for de forbrugerejede vandværker

Hillerød Kommune har godkendt et nyt regulativ for de 15 almene, forbrugerejede vandværker i Hillerød Kommune. Regulativet træder i kraft den 1. oktober 2022. Regulativet beskriver rettigheder og pligter for forbrugerne og Gadevang Vandværk.

Regulativet kan ses på Hillerød Kommunens hjemmeside:

https://www.hillerod.dk/media/4n1hdbpq/regulativ-for-almene-forbrugerejede-vandforsyninger-i-hiller%C3%B8d-kommune.pdf

Her kan du læse de sidste nyheder fra vandværket

I nyhedsarkriv finder du gamle nyheder. 

Materiale fra generalforsamling er nu tilgængeligt

Beretning, referat og årsregnskab for 2021 er nu lagt ud under de relevante menupunkter.

Desuden er bestyrelsesoversigt opdateret

Brud på ledningsnet 28/12-21

Hillerød Forsyning melder at vi åbenbart har et større brud et eller andet sted på ledningsnettet. Hvis I ser noget, eller oplever manglende tryk bedes I steak ringe til dem på tlf. 4823100.
De vil også selv prøve at sende en mand ud og kigge når det bliver lyst.
På forhånd tak for al hjælp I kan bidrage med.
Mange hilsner
Gadevang Vandværk
Vandkvalitet og målerkort
Kære gadevænger
Vandkvalitet
Vi kan meddele at vores vandkvalitet stadig er rigtig god 🙂
Vi får jævnligt taget prøver af vores vand, for at sikre at det lever op til myndighedernes kvalitetskrav
I medierne har der den seneste tid været skrevet en del om stofferne, der går under betegnelsen PFAS, og som lige nu er meget i fokus. Du kan læse mere om dem her, også hvor de kommer fra:
Vandværket har derfor fået taget ekstra vandprøver til analyse af netop disse stoffer for at sikre os, at det ikke er i det vand, vi drikker her i Gadevang. Resultaterne har vi netop modtaget, og det viser, at vi heldigvis ikke har det i drikkevandet fra Gadevang Vandværk.
Målerkort
I den kommende uge omdeles målerkort til aflæsning den 31/12-21. HUSK AT TJEKKE JERES POSTKASSE!
I har i år mulighed for at indmelde resultatet via telefon eller internet.
Mange hilsner
Gadevang Vandværk

Kortvarige forstyrrelser den 11/11-2021

Hillerød Forsyning oplyser, at de i dag mellem 9 og 14 er ude og kontrollere ventiler på vandledningerne. Det kan medføre kortvarige afbrydelser i vandforsyningen. Vi beklager ulejligheden.
Mange hilsner
Gadevang Vandværk

Forhøjet natforbrug

25. maj 2021

Vi har i nat haft et vandforbrug, som er over det dobbelte af, hvad vi plejer.

Tjek lige jeres installationer.

Generalforsamling 2021

24. maj

Nu er tiden kommet til, at vi kan afholde den udsatte generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 10. juni kl. 19.00 i Gadevang Forsamlingshus.

Vores to valgte revisorer og vores revisorsuppleant stiller ikke op til genvalg, så hvis du har lyst til at være revisor, så mød op på generalforsamlingen eller giv en tilkendegivelse til et bestyrelsesmedlem.

Vi mangler også bestyrelsessuppleanter.

Husk coronapas og mundbind.

Forhøjet natforbrug

28. dec. 2020

I de sidste 5 dage har der været et forhøjet forbrug om natten. Det kan blandt andet skyldes, at et toilet/en vandhane  står og løber. Tjek lige om dette et tilfældet.

Måleraflæsning

Kortet til aflæsning af måleren er udleveret til alle forbrugere.

Husk at aflæse måleren d. 31. 12. og aflever kortet i rette tid til vandværkets kasserer.

Lavt tryk

På grund af det store vandforbrug her i juledagene vil trykket være noget lavere , end det plejer. Pumperne kører som de skal, og når juledagene er overstået, vil trykket blive normalt igen. Vær tålmodig. Der vil være vand nok til alle.

Glædelig jul.

Forkvinden er trådt ud af bestyrelsen

15. nov. 2020

Jeg har, af flere grunde, valgt at træde ud af bestyrelsen i Gadevang Vandværk. 

Vh Christina Larsson

Brud på Nørresøvej – derfor ingen vand/lavt tryk

13. nov. 2020

Ny pumpe og brunt vand på Gadevangsvej

29.okt. 2020

Fire 20 år gamle pumper, der pumper vand ud til os alle er afgået ved døden. Det er dem der har drillet de sidste par dage. I dag blev de forsøgt repareret. Det gik ikke. Der er nu sat en midlertidig pumpe op, indtil der bliver indkøbt nye pumper. Udskiftning af pumper har betydet, at der er brug for at skylle ledningsnettet. Lige nu skylles der ud af en brandhane på Gadevangsvej. Det kan give lidt brunt vand hos jer på Gadevangsvej. Lad vandet løbe lidt. 

I bestyrelsen er vi fuldt ud klar over at situationen med de mange episoder med svigtende forsyning er uholdbar. Vi arbejder på løsninger!

SMS-ordningen er ikke aktiveret!

29. okt. 2020

Vi beklager meget at ordningen med sms ikke er oppe og køre. Det havde ellers været så smart. Der arbejdes på det. Men udlad at tilmelde jer og hold jer i stedet orienteret her på siden, hvor vi hurtigst muligt og løbende vil holde jer orienteret om uforudsete hændelser og planlagte afbrydelser i vandforsyningen. 

Ingen vand/lavt tryk til morgen

27. okt. 2020

I har nok alle oplevet, at der her til morgen og i går morges var enten lavt tryk eller ingen vand. Der er en fejl på de pumper, der pumper vandet ud til os. Der er tilkaldt en reparatør og fejlen udbedres hurtigst muligt!   

Natforbrug – står vandet og løber hos dig?

24. okt. 2020

Vi oplever i øjeblikket, at der er et vandforbrug hele natten. Det kan f.eks. skyldes, at et toilet står og løber. Så hermed en opfordring til at alle tjekker at f.eks. gæstetoilettet ikke står og løber.

Tak! 

Hillerød Forsyning står for driften af vandværket og ledningsnettet

Vandværkspasser Keld er gået på pension og bestyrelsen har pr. 1. juli 2020 indgået en aftale med Hillerød Forsyning om drift af vandværk og ledningsnettet.

Spørgsmål vedr. takster og lignende bedes rettes til bestyrelsen. Ved brud, mangel på vand og lignende bedes Hillerød Forsyning kontaktes. Ring til kundecenteret på 48231000.