Skip to main content

Om Vandværket

Gadevang Vandværk er et andelsselskab dannet i 1950 og forsyner idag over 400 husstande i Gadevang. Vandværket er beliggende på Gadeledsvej 36, Gadevang, 3400 Hillerød. Vandværket har en tilladelse til at indvinde 75.000 m3 vand/pr år. Vandet indvindes fra to boringer. Den ene er beliggende på Gadeledsvej, hvor vandet hentes fra et sandmagasin i knap 40 meters dybde. Den anden boring er beliggende i skoven på Helledesvej, Nord for Hellebakkevej, hvor vandet hentes i et kalkmagasin i 122 meters dybde.  

Der afholdes generalforsamling hvert år i marts måned og årlig aconto og  periodeopkrævning af forbrug sker i marts/april måned hvert år.

Ved forstyrrelser i vandforsyningen (lavt/intet tryk på vandet eller misfarvet vand) kan Hillerød Forsyning kontaktes – se under ‘Driftspasser’

Ved andre henvendelser henvises til fanen med bestyrelsen.