Om Vandværket

Gadevang Vandværk er et andelsselskab dannet i 1950 og forsyner idag over 400 husstande i Gadevang. Vandværket er beliggende på Gadeledsvej 36, Gadevang, 3400 Hillerød. Vandværket har en tilladelse til at indvinde 75.000 m3 vand/pr år. Vandet indvindes fra to boringer. Den ene er beliggende på Gadeledsvej, hvor vandet hentes fra et sandmagasin i knap 40 meters dybde. Den anden boring er beliggende i skoven på Helledesvej, Nord for Hellebakkevej, hvor vandet hentes i et kalkmagasin i 122 meters dybde.  

Der afholdes generalforsamling hvert år i februar måned og årlig aconto og  periodeopkrævning af forbrug sker i april måned hvert år.

Ved forstyrrelser i vandforsyningen (lavt/intet tryk på vandet eller misfarvet vand) kan vandværkets formand Michael Simonsen kontaktes på tlf.  2814 7510,  hvor der eventuelt kan lægges en besked. Alternativt kan driftspasser  Keld Kristensen kontaktes på tlf. 5123 4892.

Ved andre henvendelser henvises til fanen med bestyrelsen.