Skip to main content

Ændring af afregningsgrundlag for fast afgift fra januar 2023

Gadevang Vandværk har i mange år faktureret den faste årlige afgift på baggrund af målerenheder, dvs. at selvom der var flere lejemål i en bygning, blev der kun faktureret for den hovedmåler som vi har registreret. Gadevang Vandværk vil fra 1. januar 2023 overgå til at fakturere pr. boligenhed. For de fleste andelshavere vil dette ikke have nogen betydning, da der kun er en boligenhed på deres matrikel. Konkret betyder det, at der opkræves en fast afgift pr. boligenhed på matriklen, og ikke bare for den fælles måler.

Vi har sendt en mail til de andelshavere som vi mener at dette berører.